Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Hammadde üretiminden müşteri ilişkilerimize kadar, tüm değer zincirlerimiz boyunca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasına katkıda bulunuyoruz.

Kuruluş tarafından tanımlanan 17 küresel sürdürülebilirlik hedefi, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmakta ve şirket olarak gelecekte de başarılı operasyonları garanti etmek için başarabileceklerimiz ve başarmak zorunda olduğumuz şeylerin çerçevesini sunmaktadır. Geniş konumlanmamız ve çok katmanlı iş modelimiz nedeniyle, nihayetinde tüm hedefleri odağımızda tutuyoruz.

Kurulduğumuz ilk günden itibaren ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken doğal kaynakları ve çevreyi koruyoruz. Döngüsel ekonomi ve inovasyon tabanlı sürdürülebilir üretim modelini esas alıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlıyoruz. İnsan odaklı, doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen, toplumsal fayda amaçlı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren bir anlayışla ekonomik büyümemizi sürdürüyoruz.

TECHNOCAST SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİMİZ

Technocast olarak, kalkınmanın ancak ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar arasında bir denge kurulabilmesi ve buna göre aksiyon alınabilmesi durumunda başarılı olunabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız ve sorumluluklarımızın bilinciyle Sürdürülebilirliği, kurumsal yönetim ilkeleriyle bağdaştırarak tüm uygulamalarımızda, faaliyetlerimizde ve karar mekanizmalarımızda dikkate alıyoruz.

“Sektörümüzde Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etme konusunda büyük bir tutkumuz var. Paydaşlarımızın sürdürülebilirlik yolculuğuna da katkı sağlayarak birlikte geleceği inşa edecek projeler yapıyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİMİZ

Technocast’ta sürdürülebilirlik; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve toplumun yararı için finansal, çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değer sağlamak olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik anlayışımız üç yapı taşı üzerine konumlandırılmıştır:

  • Sürdürülebilir tedarik,
  • Sürdürülebilir operasyonlar ve
  • Kurumsal sosyal sorumluluk

Technocast olarak çevresel etkiler, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin devamlılığı için kilit rol oynamaktadır. İklim değişikliği ve azalan kaynaklar su teminini önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu nedenle iklim kriziyle mücadele en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır.Faaliyet gösterdiğimiz fabrika sahası çevresinde ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlarken yerel kalkınmaya da öncelik vermekteyiz.

İlgili tüm konulardaki bu yaklaşım, kalıcı değer yaratmak, doğal kaynakları korumak, insana yatırım yapmak, risk ve fırsatlar aktif bir şekilde değerlendirilerek, paydaşlar için yaratılması öngörülen katma değerin sürekli olarak artırılması hedeflenmektedir.

ÇALIŞAN GELİŞİMİ & KAPSAYICILIK

İşimizin odağında insan yer almaktadır. Technocast yetenek gelişimini, işletmeyi ileriye taşıyan en önemli unsur olarak görmektedir. Bu bağlamda çalışanların gelişimine yatırım yapılarak çeşitliliğe değer veren adil bir çalışma ortamı sağlanmakta ve çalışan memnuniyeti artırılmaktadır. “Önce güvenlik” ilkesi ile sıfır iş kazası ve meslek hastalığı yaklaşımıyla tüm operasyonlar yürütülmektedir.

Kapsayıcı bir kurum kültürüyle herkesin eşit olanaklara sahip olmasını destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm çalışan ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesi için farkındalık çalışmalarını ve kadınlara sunduğumuz fırsatları geliştirmeye devam edeceğiz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programımızın temel odak alanları:

  • Karar alıcı rollerde kadınların etkisini artırmak
  • İş-yaşam dengesini geliştirmek
  • Kadınların geleneksel olmayan işlere erişimini artırmak
  • Cinsiyetçi olmayan iletişim dilini sürdürmek
  • Tüm paydaşlarımızla birlikte kadının iş gücüne katılımına engel olabilecek faaliyetlerin önüne geçmek

Technocast bünyesinde faaliyet gösteren tesislerde üst düzey yönetici, beyaz yaka ve mavi yaka olarak çalışan kadın oranımız yaklaşık%47’dir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AR-GE &PROJELERİMİZ

Technocast, 2017 yılında faaliyete geçen Ar-Ge merkezi ile küresel arenadaki rekabet avantajını artırmak, tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik ve mükemmelliği sağlayabilmek amacıyla araştırma, teknoloji geliştirme ve dijitalleşme çalışmalarına özel önem vermektedir.

Üretimi devam etmekte olan ürünlerin bazı bölümlerinde Biyo-Bazlı Polimer kullanımına yönelik literatür ve malzeme araştırmaları tamamlanarak, numune çalışmaları ve denemeler yapma aşamasına gelinmiştir. Alınacak olumlu sonuçlarla birlikte Biyo-Bazlı hammaddenin kullanılabileceği bütün parçalar değerlendirilecektir.

Süpürge ürün grubu içerisinden seçilen bir modelde orijinal plastik hammadde kullanım oranı %90 seviyesinde geri dönüştürülmüş hammadde olarak değiştirilmiştir. Üründe boyama işleminin de kaldırılmasıyla enerji ve su tasarrufu sağlanmıştır.

“Daha sürdürülebilir bir yarın için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu nedenledir ki siz değerli paydaşlarımızın sürdürülebilirlik yolculuğumuza sağlayacağınız her türlü öneri ve katkıyı çok önemsiyoruz. Hep birlikte daha iyi yarınları inşa etmek hedefimizdir.”

2022 Sürdürülebilirlik Raporu