Su Politikamız

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganın yanında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, sürdürülebilirlik yaklaşımını entegre etmekteyiz. Suyun yaşamamızdaki büyük etkisinin farkında olarak faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Bulunduğumuz ülkedeki su ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak, ilgili Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Madde 6 ve Madde 14 çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmek,
  • Su ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve verimlilik stratejilerini takip ederek su stratejilerini ve hedeflerini belirlemek,
  • Çevresel etki-boyut değerlendirme çalışmaları kapsamında suyun etkin kullanımı ve korunmasına yönelik aksiyon planlarını geliştirmek,
  • Su ile ilgili sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmek,
  • Herkesin temiz suya erişim ve kullanım temel hakkını kabul ederek zarar verebilecek her türlü kirletici faaliyetlerden kaçınmak,
  • Suyun gereksiz ve fazla kullanımını engellemek amacı ile verimlilik çalışmaları yürütmek,
  • Su izleme ve geri kazanım sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi için faaliyetler yürütmek,
  • Tüm paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmak,
  • Ürün yaşam döngüsü boyunca suyla ilgili etkileri en aza indirmek

Bu doğrultuda işletmelerimizde Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımımızla entegre ederek gerekli kaynakların sağlanması ve etkin kullanımını güvence altına almayı taahhüt ederiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu Su Politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.