İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmayı,
  • Riskleri önceden tanımlayıp çalışanlara zarar vermeden gidermeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı – iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmayı,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
  • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmayı,
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,ilgili kurulları kurmayı ve çalışmalarını desteklemeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın,Çalışan Temsilcilerimizin  ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı,ve Teşvik etmeyi,misillemelerden korumayı,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu İSG politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.