ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

TECHNOCAST Otomotiv San. ve Tic. AŞ., ana faaliyet konuları Elektrikli Ev Aletleri ( Elektrikli Vakum Süpürge, Blender, Kahve Makinesi vb.) olan, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul ederek, müşteri beklentilerine uygun, çevreye duyarlı, üretim hedeflerimizden taviz vermeden ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına, ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere bağlı kalarak, kirlenmeyi önleyici iyileştirme ve teknolojik gelişmelerin yakından takibini ilke edinmiştir.

  • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartları ve düzenlemelere uymayı,
  • Temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı,
  • Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,
  • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım, onarım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini araştırmayı,
  • Çevreye yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
  • Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerimizi gözden geçirerek tedbirleri almayı,
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın da çevre bilincini arttırmayı,
  • Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yöneterek, çevre yönetimi için gerekli kaynakların etkin kullanımını güvence altına almayı,
  • Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini, çevre yönetim sistemine katkıda bulunacak personelin yönetilmesini ve desteklenmesini taahhüt ederiz.