SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

"Yenilikçi çözümlerimizle otomotiv, küçük ev aletleri ve tıbbi ekipman alanlarındaki ihtiyaçları karşılıyoruz. Bunu yaparken de her zaman gelecek nesilleri düşünüyoruz: Sosyal sorumluluk üstleniyor, öncü teknolojiler yaratıyor ve kaynak dostu süreçlere odaklanıyoruz."

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Hammadde üretiminden müşteri ilişkilerimize kadar, tüm değer zincirlerimiz boyunca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasına katkıda bulunuyoruz.

Kuruluş tarafından tanımlanan 17 küresel sürdürülebilirlik hedefi, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmakta ve şirket olarak gelecekte de başarılı operasyonları garanti etmek için başarabileceklerimiz ve başarmak zorunda olduğumuz şeylerin çerçevesini sunmaktadır. Geniş konumlanmamız ve çok katmanlı iş modelimiz nedeniyle, nihayetinde tüm hedefleri odağımızda tutuyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 

Giderek birbirine bağlı olan dünyamızda, sürdürülebilir ve gelecek odaklı bir işletme olma hedefimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Kurumsal stratejimiz, işimiz genelinde sürdürülebilirlik gündemini belirleyen dört temel başlık ile sistematik olarak büyümeyi sağlamaya yöneliktir.

Ayak İzi, Sosyal Uygunluk, Tedarik, Gözetim ve Döngüsel Ekonomi'ye odaklanarak ekonomik hedeflerimizi çevreye, çalışanlara ve topluma karşı günlük sorumluluklarımızla ilişkilendiririz.

 

Ayak İzi

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acil önlem alınması, değer zinciri boyunca çevresel ayak izinin en aza indirilmesi..

Technocast olarak, iklim üzerinde sahip olduğumuz olumsuz etkileri en aza indirmekten sorumluyuz. Bu amaçla, çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek için kaynak tüketimini azaltma çalışmaları yapmaktayız.

Technocast bünyesindeki alt kuruluşlar da dahil edilerek, 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi standardına uygun olarak 6 Kapsam'a yönelik Bilime Dayalı Hedefler belirlenerek, net sıfır emisyon olma yolunda adımlar atılmaktadır.

 

Sosyal Uygunluk

Tüm çalışanlarımız için cinsiyet, din, dil ve ırktan bağımsız olarak eşit fırsatlar yaratmak..

Şirketimiz bünyesinde her alanda fırsat eşitliğini savunuyoruz. Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 4857 Sayılı Türk İş Kanunu ile uyumlu olarak, ayrımcılığın önlenmesi, çocuk işçi çalıştırılmaması, zorla çalıştırmanın önlenmesi, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere tüm yatırım faaliyetlerimizde çalışanlarımızın insan haklarını gözetiyoruz. Kadınların iş hayatına aktif katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitli uygulamalar ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz.

 

 

Tedarik

Tedarik zincirimizi ve hammadde tedariğimizi optimize etmek, sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarmak..

Değerlendirme sistemimiz, ürünlerimizin sürdürülebilirlik üzerindeki spesifik etkisini belirlememizi sağlayarak, ürün geliştirmemizi en yüksek hassasiyetle yönetmemizi sağlıyor. Küresel ürün hacmimizi, hammadde ve ürünlerimizin sürdürülebilirlik etkisini dikkate alarak karşılıyoruz. Odak noktamızda diğer kurum ve şirketlerle ortaklaşa yeni üretim yöntemleri geliştirmek yer alıyor.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışması ile tüm tedarik zinciri boyunca hammadde, enerji ve kaynakta yapılacak olan tespitler ile maliyet ve çevresel etkilerin azaltımı sağlanmaktadır.

 

 

Gözetim

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, istihdamı ve insana yakışan işi teşvik etmek, paydaş topluluklarımızın refahını artırmak..

Ekonomik başarı, sürdürülebilirlik ve sosyal kabulün ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız dünyanın neresinden olursa olsun, bu ortak değerleri yansıtan bir şirket kültürü yaratmak için çalışıyoruz. Davranış kurallarımız, olağanüstü dürüstlüğe sahip güvenilir bir şirket olarak itibarımızı üzerine inşa ettiğimiz ortak temelin merkezinde yer alır. Ayrıca Entegre Yönetim Sistemimiz şirket genelinde bağlayıcıdır.

 

 

 

Döngüsel Ekonomi

Kaynakların mümkün olduğunca ekonomi içerisinde kalmasını sağlamak..

Hammadde tüketimi, atık oluşumu ve değer zinciri risklerini en aza indirmek ürünlerimizin dayanıklılığını, onarılabilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırmak ve ürünler yaşam döngülerini tamamladıktan sonra farklı seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Firelerin ve diğer atıkların yeniden sisteme dahil olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çevresel etkisi düşük yenilikçi ürünlerin tüm sektöre ilham vermesini hedefliyoruz.

Tüm paydaşlar için sürdürülebilir başarı yaratmak..

Etkileşimde olduğumuz herkesin sürdürülebilir yaklaşımımızın faydalarını hissetmesi önemlidir.

Ham madde üreticisinden son tüketicilere kadar her paydaşın faydalanmasını sağlayan ortak zemin ve sağlam çözümler için sürekli arayış içindeyiz.

 

 

Technocast otomotiv, küçük ev aletleri ve tıbbi ekipman alanında sektörün lider yerli ve uluslararası markalarına OEM/ODM tedarikçi olarak servis sağlamaktadır. Yetkin ürün geliştirme, Ar-Ge ve üretim ekipleri ile müşterilerinin projelerine hayat vermektedir. Technocast Çerkezköy OSB'de 3 farklı lokasyonda toplam 15.000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir.

Technocast kaliteyi en üst düzeyde tutan üretim anlayışı ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet vermektedir. Entegre Kalite Yönetimi sistemimiz ve tam donanımlı laboratuvarımız sayesinde sadece ürün değil tüm süreç kalitesini güvence altında tutmak hedefimizdir.

Technocast olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası olarak kabul etmekteyiz. Bu anlayışla oluşturduğumuz sürdürülebilirlik organizasyon takımımızla faaliyetlerimize yön veriyor ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre hareket ediyoruz.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Anladım