KALİTE

KALİTE YÖNETİMİ

TECHNOcast kaliteyi en üst düzeyde tutan üretim anlayışı ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet vermektedir. Entegre kalite yönetimi sistemimiz ve tam donanımlı laboratuvarımız sayesinde sadece ürün değil tüm süreç kalitesini güvence altında tutmak hedefimizdir.

Kalite yönetimi süreçlerimizi 6 ana başlık altında toplayabiliriz;

» Girdi Kalite Kontrol (GKK)
» Proses Kontrol
» Final Kontrol
» Testler
» Tedarikçi Yönetimi
» Raporlama

TECHNOcast, üretim kalitesini güvence altında tutmak öncelikli hedefi ile tüm sahaların tamamında yalın üretim tekniklerini (6 SIGMA, Kaizen, Poka Yoke, TPM, 5S vb…) uygulamaktadır. Bunların yanında müşteri odaklı çalışma felsefemizden yola çıkarak tüm üretim ve montaj bantlarında gerekli test ve diğer ekipmanlar yetkin mühendis kadromuz tarafından geliştirilmektedir.

ISO 9001 sertifikasına sahip olan işletmemizde kalite yönetim sistemi standartlar çerçevesinde kurulmuş ve başarıyla uygulanmaktadır. Saha otomasyonu, akıllı raf, FIFO ve barkod sistemi ile izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Kalite Laboratuvarımızda Yapılan Testler

Hammadde Testleri

» MFI (Melt Flow Index)
» Glow Wire Testi
» Tracking (CTI) Testi

Yüzey Kalite Ölçüm Testleri

» Cross Cut Testi
» Parlaklık Ölçüm Testi
» Renk Ölçüm Testi
» Toz Boya Darbe Testi
» Toz Boya Kalınlık Testi
» Tuz Sprey Testi
» Korozyon Testi
» Mikroskop altında yüzey kontrol testi

Boyut Ölçüm Testleri

» 3 Boyutlu Ölçüm
» Yoğunluk Terazi Ölçümü

Diğer Testler

» Ömür testleri
» Mutfak testleri

Montaj Hattı Testleri

Montaj hat testlerimiz müşterilerimizin teknik ve uygulama ihtiyaçlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Testlerden bazıları su şekilde listelenebilir;

» Sızdırmazlık Testi
» Voltaj Testi
» Elektrik Akım Geçirgenlik testi
» Güç testi
» Yüksek gerilim testi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamızın başarısı, günümüzün en önemli rekabet faktörü olan kaliteye bağlıdır. Firmamızda ürün kalitesi ve şirket kalitesi ayrılmaz bir bütündür.

Elektrikli Ev Aletleri Üretimi ve Montajı gerçekleştiren firmamızın Kalite Politikası;

» Müşteri odaklı düşünceye bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
» Kalite Yönetim Sistemini tüm çalışanların ve paydaşlarımızın katılımı ile desteklemek, sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
» Kalite Yönetim Sistemi'ni tüm süreçlerimizde uygulayarak, kaynakların etkin şekilde kullanımı ile düşük maliyetli üst seviyede kaliteli ürün sağlamak,
» Müşterimize uluslararası kabul görmüş düzeyde ürün ve hizmeti, tam zamanında sağlamak.
» Çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda geliştirmek,
» Çalışanları sürekli iyileştirmek ve geliştirmek bilinci ile eğitmek,
» Yurtdışı pazara açılmak,
» Düzenli, temiz ve güvenilir çalışma ortamı sağlamak,
» Teknolojik gelişmeleri takip ederek, teknolojinin gerisinde kalmamak,
» Ulusal yasa ve mevzuatlara uygun çalışmak,

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

TECHNOCAST Otomotiv San. ve Tic. AŞ., ana faaliyet konuları Elektrikli Ev Aletleri ( Elektrikli Vakum Süpürge, Blender, Kahve Makinesi vb.) olan, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul ederek, müşteri beklentilerine uygun, çevreye duyarlı, üretim hedeflerimizden taviz vermeden ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına, ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere bağlı kalarak, kirlenmeyi önleyici iyileştirme ve teknolojik gelişmelerin yakından takibini ilke edinmiştir.

» Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartları ve düzenlemelere uymayı,
» Temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı,
» Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,
» Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım, onarım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini araştırmayı,
» Çevreye yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
» Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerimizi gözden geçirerek tedbirleri almayı,
» Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın da çevre bilincini arttırmayı,
» Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yöneterek, çevre yönetimi için gerekli kaynakların etkin kullanımını güvence altına almayı,
» Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini, çevre yönetim sistemine katkıda bulunacak personelin yönetilmesini ve desteklenmesini taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası olarak kabul etmekteyiz. Bu anlayışla faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmeyi, hedefler ve yönetim programları oluşturmayı,
» Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat şartları ve yasal düzenlemelere uymayı,
» Temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı,
» Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,
» Tüm faaliyetlerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf etmeyi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamayı,
» Çevreye yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
» Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bu riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
» Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

Bu doğrultuda işletmelerimizde Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi yöneterek, çevre yönetimi için gerekli kaynakların sağlanması ve etkin kullanımını güvence altına almayı taahhüt ederiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak benimsediğimiz "temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim" sloganından hareketle tüm çalışmalarımızda üst yönetimin liderliğinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla hareket etmekteyiz.

Bu anlayışla faaliyetlerimize yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

» İSG yönetim sistemini oluşturmayı, uygulamayı, sürekliliğini sağlamayı ve geliştirmek için gerekli kaynakların varlığını güvence altına almayı,
» İSG yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmeyi, hedefler ve yönetim programları oluşturmayı,
» Tüm faaliyetlerimizde İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
» İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri almayı, güvenli çalışma ortamı sağlamayı, ilgili kurulları kurmayı ve çalışmalarını desteklemeyi,
» Çalışanlarımızı İSG alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir İSG bilincine erişmelerini sağlamayı,
» Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı – iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmayı,
» Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
» İSG konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
» Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve teşvik etmeyi, misillemelerden korumayı,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına faaliyetlerimize sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır. Yönetim taahhütte bulunduğu İSG politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Anladım